Wózki widłowe leasing

i cena leasingu

Leasing to jedna z najkorzystniejszych form zakupu maszyn i urządzeń, spośród wszystkich umów zakupu dostępnych na polskim rynku. Decydując się na podpisanie umowy leasingowej, uzupełniają Państwo park maszynowy o nowoczesne i w pełni sprawne wózki widłowe, nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka inwestycyjnego. Mówiąc obrazowo, pojazdy, jakie Państwu dostarczamy, same na siebie zarabiają. Raty leasingowe znajdują pokrycie w aktualnych dochodach firmy, nie sięgając do jej kapitału. Wymagania stawiane leasingobiorcy są przy tym o wiele mniejsze, niż w innych formach finansowania firmy, np. kredytach bankowych.

Aby zapewnić Państwu maksimum bezpieczeństwa przy zawieraniu umowy, korzystamy z usług liderów na rynku usług leasingowych. Stanowią oni gwarancję, że zawarta umowa i cały proces jej realizacji będą przebiegać bez zarzutu, a transakcja zostanie ubezpieczona.

Biorąc wózki widłowe i maszyny budowlane w leasing, zyskują Państwo podwójnie! Maszyny wspierają działalność Państwa firmy, a związane z nimi opłaty zasilają firmowe koszty. To najtańszy sposób na realizację inwestycji, który – dodatkowo – nie jest postrzegany jako zadłużenie firmy.

Korzyści dla Klienta

W leasingu operacyjnym, do kosztów uzyskania przychodów możemy zaliczyć:

 • wpłatę początkową,
 • raty leasingowe,
 • koszty eksploatacyjne maszyny lub urządzenia,
 • koszty ubezpieczenia,
 • wpłatę stanowiącą wartość końcową przedmiotu leasingu.

Najważniejsze korzyści przemawiające za leasingiem

 • należny podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, dzięki czemu nie trzeba płacić go w całości zaraz po zawarciu umowy
 • wpłatę początkową oraz raty leasingowe można w całości wliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 • leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego
 • leasing umożliwia dostęp do innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnej technologii bez angażowania własnych środków
 • możliwość podejmowania błyskawicznych decyzji inwestycyjnych i – co za tym idzie – natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
 • leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych (minimum formalności, uproszczona procedura).

wózki widłowe cena